Tid:
fredag 16 dec 18-21
lördag 17 dec 9-21
söndag 18 dec 9-21

Plats: Tegnérgatan 24, Stockholm

Kursledare:

Patrik Fordell är certifierad NLP- och Neuro-Semantics tränare samt certifierad Meta-coach.

Patrik brinner för Självledarskap och kommunikation och använder sitt lösningsfokuserade arbetssätt för att locka fram strukturer och mönster som leder till djupgående förändring.Anders Wallin:
NLP Trainer, hypnos-terapeut, Time Line Master Practitioner.

Med en bakgrund som jurist, IT-konsult, projektledare i eventbranschen och vice VD vet han hur verkligheten fungerar.

De senaste 10 åren har Anders Wallin guidat och väglett människor att bli mer framgångsrika än de trodde var möjligt. Med tekniker hämtade från NLP, hypnos och TimeLines hjälper han sina klienter att ta kontakt med de inre dolda resurserna i det undermedvetna.


Några aktuella kursomdömen:

Anders, det här är helt sanslöst! Nog för att jag är född med talets gåva och har lätt att övertyga folk men i kombination med de hypnotiska språkmönstren är jag helt oövervinnelig!!!

K .F.

Väldigt intressanta ämnen, och det har varit mycket givande att få ta del av alla dessa kraftfulla verktyg.
NLP är helt klart min ”grej”!

D.A.

Orden som gör skillnad II:

Lär dig hypnotiska språkmönster och effektivare kommunikation!

Med tekniker hämtade från NLP (Neuro Lingvistisk Psykologi) och hypnosterapi får du tillgång till ett helt nytt, högeffektivt förhållningssätt att nå och påverka din omvärld.

Kommunikation är responsen du får – och på denna workshop lär du dig att kommunicera för att få just de resultat du önskar uppnå!


Du som är verksam som coach, jurist, inom affärsvärlden.. eller andra områden där kommunikation som ger resultat är ovärderligt.

Du får här högeffektiva verktyg och träning i att använda dem för superskarp behovsanalys, precisionsfrågor för att samla in specifik information, hypnotiska språkmönster som gör att du kommunicerar på mästarnivå och mycket mer.

Du lär dig definiera välformulerade problem – så att ni arbetar med att lösa rätt saker, välformulerade lösningar – så att ni inte bara löser problemen utan även sätter en ny riktning, superskarpa precisionsfrågor för att få all information som du behöver och förmågan att även ta reda på vad som inte sägs men är viktigt.

Fokus kommer ligga på övning och applikation så att du har med dig verktygen och kan omsätta dem direkt i din verksamhet.

- Hur skulle det vara att uppleva fascination hos de som lyssnar på dig… som om dina ord förtrollar dem på ett rent magiskt sätt…!

- Med en lätthet som känns helt naturlig når du andra med ditt budskap!

- Vi inbjuder dig att lägga märke till att de tekniker vi lär ut ger just de resultaten –ögonblickligen!


Med tekniker hämtade från NLP (Neuro Lingvistisk Psykologi) och hypnosterapi får du tillgång till ett helt nytt förhållningssätt att nå och påverka din omvärld.


Du får lära dig:

- Hypnosfraserna som direkt skapar ett positivt lyssnande och uppmärksamhet kring det du vill förmedla...
- Orden som invävda i din konversation får din motpart i trance – bokstavligen…
- Hur du använder kroppsspråk och röstklang för att förstärka din påverkan på andra…
- Tekniker hämtade från mental träning som ökar din karisma och fokusering…

Och mycket mycket mer…!

Vi kombinerar spännande parövningar och rollspel med undermedveten inlärning för att snabbt ge dig tillgång till förmågan att använda ORDEN SOM GÖR SKILLNAD!

Välkommen till en unik och kompetenshöjande kurs!