Anders Wallin:

Neuro-Semantics NLP Trainer, hypnos-terapeut, Time Line Master Practitioner.


Niklas Daver
Niklas Daver

Neuro-Semantics NLP Trainer & Meta-coach, Lic. mental tränare samt författare till flera böcker om NLPNågra aktuella kursomdömen:

Anders, det här är helt sanslöst! Nog för att jag är född med talets gåva och har lätt att övertyga folk men i kombination med de hypnotiska språkmönstren är jag helt oövervinnelig!!!

K .F.

Väldigt intressanta ämnen, och det har varit mycket givande att få ta del av alla dessa kraftfulla verktyg.
NLP är helt klart min ”grej”!

D.A.

Orden som gör skillnad:

Lär dig hypnotiska språkmönster och effektivare kommunikation!

Med tekniker hämtade från NLP (Neuro Lingvistisk Psykologi) och hypnosterapi får du tillgång till ett helt nytt, högeffektivt förhållningssätt att nå och påverka din omvärld.

Kommunikation är responsen du får – och på denna workshop lär du dig att kommunicera för att få just de resultat du önskar uppnå!


Du som är verksam som coach, jurist, inom affärsvärlden.. eller andra områden där kommunikation som ger resultat är ovärderligt.

Du får här högeffektiva verktyg och träning i att använda hypnotiska språkmönster som gör att du kommunicerar på mästarnivå.


- Hur skulle det vara att uppleva fascination hos de som lyssnar på dig… som om dina ord förtrollar dem på ett rent magiskt sätt…!

- Med en lätthet som känns helt naturlig når du andra med ditt budskap!

- Vi inbjuder dig att lägga märke till att de tekniker vi lär ut ger just de resultaten –ögonblickligen!


Med tekniker hämtade från NLP (Neuro Lingvistisk Psykologi) och hypnosterapi får du tillgång till ett helt nytt förhållningssätt att nå och påverka din omvärld.


Du får lära dig:

- Hypnosfraserna som direkt skapar ett positivt lyssnande och uppmärksamhet kring det du vill förmedla...
- Orden som invävda i din konversation får din motpart i trance – bokstavligen…
- Hur du använder kroppsspråk och röstklang för att förstärka din påverkan på andra…
- Tekniker hämtade från mental träning som ökar din karisma och fokusering…

Och mycket mycket mer…!

Vi kombinerar spännande parövningar och rollspel med undermedveten inlärning för att snabbt ge dig tillgång till förmågan att använda ORDEN SOM GÖR SKILLNAD!

Välkommen till en unik och kompetenshöjande kurs!