”Om du medvetet planerar för att vara mindre än du är kapabel att vara, vill jag varna dig för att du kommer att vara djupt olycklig för resten av ditt liv. Du kommer att undvika dina egna kapaciteter, dina egna möjligheter.”

Abraham Maslow

Inom dig finns en drivkraft för själv-förverkligande!
Själv-förverkligande handlar om att utvecklas till ditt bästa jag, att du får tillgång till mer av dig själv genom att frigöra dig från gamla idéer och känslor som begränsar dig och håller dig tillbaka.

Du har som människa mycket mer potential än du tror. Den potentialen finns inom dig och kan frikopplas och utvecklas. Det som hindrar dig är gamla idéer, upplevelser du varit med om, saker du lärt dig och bestämt att de är sanna (t.ex. ”jag kan inte”, ”det går inte”, ”människor är…” , ”jag är…” , ”världen är…” , ”det är svårt…” osv). Du har mentala och emotionella koppel som håller dig tillbaka från att vara och bli allt du kan bli, det där fröet inom dig som om det fick sol och näring skulle blomma ut och bli mer än du någonsin föreställt dig.Unleashing Vitality

Unleashing Potentials