Unleashing Vitality

Tid:
Fredagen den 1 juli - söndagen den 3 juli 2022
kl 9.00 - 18.30


Plats:
Kursen hålles på
CoachHuset i centrala Stockholm

Kostnad:
6000 kr (moms tillkommer för företag)
Skriftlig dokumentation ingår samt fika.

Anmäl dig redan nu för att säkra din plats här >>
eller på 070-755 4125

OBS: begränsat antal deltagare (12 personer)!

Du kan dela upp kurskostnaden via KLARNA
Seminarieledare

Patrik FordellPatrik Fordell
Neuro-Semantics NLP Trainer, Master Trainer Candidate samt Meta-coach
Anders WallinAnders Wallin
Neuro-Semantics NLP Trainer, Hypnosterapeut,
Time Line Master Practitioner

 

Unleashing Vitality

Vill du ta reda på vem du borde vara?
Ta då reda på vem du är.”
Maslow (1971

Unleashing Vitality
är en workshop som bygger på Maslows Självförverkligande psykologi och är framarbetad av Dr Michael Hall, en amerikansk psykolog som tagit Maslows arbete till högre nivåer med hjälp av Neuro-Semantik - våra betydelsers påverkan på kropp och psyke. Det här är en praktisk träning i självinsikt, självreflektion och praktisk handling där du får möta dig själv, precis där du är och ger ett svar till Varför vi kör fast och Hur vi kommer vidare framåt.

Föreställ dig att du är i linje och i balans med din egen mänskliga natur, dina grundläggande fysiska, emotionella och psykiska behov. Det är då du får tillgång till de högre behoven, meta-behoven, där du växer och utvecklas och blir mer av dig själv. Den här energin, den här motivationen, den här vitaliteten kallas ”Själv-förverkligande”.

Varför gå Unleashing Vitality?

  • Du får en mycket djupare insikt om dina grundläggande behov. Det här är de fysiska, emotionella, sociala, själv-definierande behoven. När det är obalans här påverkas allting du gör.

  • Du får ett "diagnos"-verktyg – Self Actualisation Assessment Scale, för att skatta hur väl du tillfredsställer dem just nu. Det är ett kraftfullt coachingverktyg som du kan använda både med dig själv och dina klienter.

  • Du blir medveten om vilka starka koppel du har som håller dig tillbaka och som hindrar din personliga och andliga utveckling och hur du frigör dig från dem.

  • Du får lära dig mycket mer om dina själv-förverkligande behov – VARA-behoven, det som även kallas meta-behoven. Det är de behoven som växer ju mer du gör dem. Högre syfte, Bidrag till världen osv. Vi spenderar en hel dag här.

  • Dag tre spenderar vi hela dagen på temat Peak Experiences. Du får lära dig att se på saker från fyra nya perspektiv: Det oskyldiga ögat, Det integrerande ögat, Det heliga ögat, Det transformerande ögat.

Det här är grundträningen, den sätter ramen för alla de andra, och är en workshop i personlig utveckling på en nivå som jag aldrig har hållit förut, bara upplevt.

Du kan komma att upptäcka hur mycket mer potential som finns tillgängligt inom dig och bli ditt bästa jag. Välkommen!